Logo depolder f8f8f8

Kunstwerkplaats voor mensen met niet aangeboren hersenletsel

Opening Open Dag 2024

Vlinders dePolder

Vrijdag 10 mei

Net als de voorgaande jaren was het ook dit jaar weer mooi weer op onze open dagen. De door de deelnemers gemaakte vlinders konden dan ook vrolijk fladderen tijdens de opening. En verslag van deze open dagen volgt zo spoedig mogelijk in de vorm van een video. Dank iedereen die ook deze open dagen weer tot een succes maakten.